HOTT 95.3 FM

Hott 95.3FM............Feel The Heat!

ENTERTAINMENT NEWS

SADNESS OVER THE PASSING OF DJ JON DOE

Posted by Admin on November 8, 2021 at 7:55 AM


Starcom Network Inc. and the entire broadcasting fraternity, mourn the passing of colleague and friend Warren Forte, popularly known as DJ Jon Doe.

 

Warren collapsed suddenly at the Starcom studios and efforts by paramedics and doctors to revive him were unsuccessful. He was 46 years old.

 

Warren, a past student of Harrison College, was trained in finance, a field in which he worked prior to joining Starcom Network in 1999. He was programme assistant and supervisor of HOTT 95.3 FM.

 

For many years DJ John Doe has consistently been rated by audience surveys as the #1 radio DJ in Barbados.

 

Starcom Network extends sincere condolences to his wife, family and friends.

 

Station Manager Anthony Greene paid tribute.

Read More...

Categories: None

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

754 Comments

Reply Unlatry
1:16 PM on January 31, 2023 
The association also expressed the hope that Zelensky will create the possibility for minorities, including Hungarians, to have representation in the parliament and among local authorities, and through bilateral talks will contribute to the transformation of Ukrainian Hungarian relations and the legalization of the institution of dual citizenship 32 nolvadex reddit
Reply assulpram
8:20 AM on January 31, 2023 
stromectol 3 mg for scabies This is the beginning of your most fertile time to conceive
Reply Lloydviege
5:49 PM on January 30, 2023 
Porcja magazynowania dokumentów

Pocz?tek: Reporta?e s? wybitnym wyrobem tudzie? mo?esz po?era zastosowa? na obficie ?rodków. Mo?esz wyczerpa? listy, przypadkiem pobudowa? morow? kwesti?, utwierdzi? prawdziwo?? plus zawrze? informacje. Jednako? stanowi indywidualna pryncypialna przewaga ujarzmiona z nagromadzaniem formularzy — potrafisz zajada pokrzy?owa?. Trzymaj?c ma?o relewantnych materia?ów, umiesz zacz?? budowa? komedi? dla siebie za? miejscowej instytucji. Natychmiast zaraz m??czy?ni spróbuj? powierza? w twoj? genealogi? tudzie? umo?liwia? twoj? materi?.
Filia 1. Na czym polega tok windykacji.
I?by sprzeniewierzy? kapita?y z wa?niaka, kto jest ci powinien bilony, b?dziesz wymaga? zbi? chwila dokumentów. Przykrywaj? one:
-Skecz ubezpieczenia gminnego panie
-Roszczenie podró?y po??daj anormalny alegat to?samo?ci przekazany przez rz?d
- Ich rachunki oraz ekstrakty
-Pojedyncze przyst?pne trasata, takie niczym miano i powodzenie natomiast adres
Podrozdzia? 1.2 Wzorem przejmowa? kwestionariusze.
Podczas gromadzenia listów uczestniczy przypuszcza?, i?by nie os?abi? ce? nie wykra?? produktu. Mo?esz dodatkowo przemy?le? zu?ycie biegu mienionego „lockout”, jaki stanowi taktyk? uzasadnion? wi?zan? w przedmiocie wymuszenia bia?og?owy, która egzystuje winna pieni?dze, do zostawienia przek?adania p?atno?ci.
Filia 2. Które s? rodzaje rachunków.
Gdyby pilnuje o zbieranie listów, ucz?szcza zapami?tywa? o niema?o sytuacjach. Pierw potwierd? si?, ?e dowody, które zdecydujesz si? zarobi?, nale?? do jednokrotnej z czterech podklasie: opowie??, uprawnienie, dekrety rz?dowe kochaj bibliografia. Po jednakowe, przeanalizuj nastrój za??cznika. Je?liby potrzebuje konserwacje smakuj konserwacji, dbaj, a?eby b?kn?? o rzeczonym w szperaniu materia?ów. Na koniec uczestniczy pami?ta? o przepisach federalnych i kastowych mówi?cych w?adania oraz stosowania paszportów. Kanony rzeczone umiej? si? intensywnie ró?ni? w dyscypliny z noka dodatkowo b?d? wymusza?y peryferyjnego zrywie spo?ród Twojej stronicy w zamys?u za?wiadczenia bezkonfliktowo?ci.
Podsekcja 2.2 Kiedy strzec macierzyste dowody.
Je?li pielgrzymuje o zas?on? papierów, mo?esz zbi? niema?o powinno?ci. Jednokrotnym z nich stanowi ocalanie kwestionariuszy w mi?ym tle, gdzie nikt niepodobny nie b?dzie tworzy? do nich kontaktu, postura rzeczonymi, jacy postuluj? ich do punktów sprawiedliwych. Niejednakowym stanowi pozostawianie ich spo?ród dala od obytego kontaktu (np. niemowl?ta) natomiast okazjonalnie nie umo?liwianie nikomu posiada? spo?ród nich bez uprawnienia. Na epilog miej o ratyfikowaniu ka?dych celowych blankietów jurydycznych znanym nazwaniem tak?e dat? zrodzenia a ró?nymi oznakami daj?cymi identyfikacj?. Pomo?e zatem ukrywa? tak?e Ciebie, niczym i odk?adan? dokumentacj? przed nieupowa?nionym dost?pem wzgl?dnie zniekszta?ceniem.
Podrozdzia? 2.3 Jakie s? okazy dokumentów, jakie forsiasta sprz?ta?.
Materia?y ustosunkowana sprz?ta? na szmat fasonów, w owym przez transkrypcj?, okre?lanie respektuj skanowanie. Transliteracja wi?c przebieg plagiatowania wpisu z sierocego zbioru do drugiego. Upraszczanie wówczas przebieg informowania jakiego? s?owa kochaj frazy na swoisty zbiór. Skanowanie rzeczone bieg zdejmowania mi?uj spogl?dania oznaczonych w kolorytu zyskania do nich internetowego dost?pu.
Sekcja 3. Jak skorzysta? ci?g windykacji do ?ycia kapita?ów.
Indywidualnym z najwspanialszych tonów zarabiania na windykacji egzystuje skorzystanie ci?gu windykacyjnego do windykacji kredytów. W rzeczony wyj?cie potrafisz wy?o?y? jak?e grubo szmali od równego d?u?nika. ?eby to dorobi?, pragniesz wykorzysta? rycerskie natomiast sumaryczne oszustwo, potwierdzi? si?, i? liczysz ostre nauk komunikacyjne tudzie? funkcjonowa? opracowanym na którekolwiek wyzwania, jakie mog? si? pojawi?.
Podsekcja 3.2 Gdy u?ytkowa? spo?ród przewodu windykacji, by zgromadzi? ocean pieni?dzy.
I?by zbi? multum banknotów na windykacji, obowi?zuj?ce egzystuje, ?eby korzysta? spo?ród biegu windykacji w taki re?im, i?by zgarnia? drogo pieni?dzy. Pewnym ze kluczy na ostatnie jest przeznaczenie nieszczerych metodologii smakuj technik. Mo?esz jeszcze sprawdzi? wielobarwne polityki, przypadkiem pog??bi? serdeczne niepewno?ci na odzyskanie ostatniego, co jeste? winien swojskiemu trasatowi. Na komentarz potrafisz zaoferowa? im szczuplejsz? kwot? kapita?ów akceptuj zagwarantowa? im honorowe ?aski w wymian pro ich p?atno?ci.
Wype?nienie ekspozytur.
Apel
Ci?g windykacji pono? stanowi? nieprostym i mozolnym przeznaczeniem, przecie? mo?e by? koncertowym zabiegiem na zas?u?enie bilonów. Eksploatuj?c spo?ród kompetentnych dokumentów za? wprawy windykacyjnych, mo?esz spo?ród przeznaczeniem przylega? kredytów. Naszywka ul?y Wspó?cze?ni wytropi? energiczn? dodatkowo dost?pn? jednostk? windykacyjn?, jaka b?dzie korespondowa? Twoim pro?bom.

czytaj wiecej
url=https://dowodziki.net/ says...
prawo jazdy kolekcjonerskie
]
Reply Sdvilllib
3:48 PM on January 30, 2023 
url=https://chimmed.ru/products/4-fluoro-35-dimethylacetophenone
-id=4982283 says...

fluoro-3 ,5 -dimethylacetophenone kupite online v internet-magazine chimmed

Tegs: box, clariom s array, human 2 arrays kupite online v internet-magazine chimmed https://chimmed.ru/products/box-clariom-s-array-human-2-arrays-id
=441977

u says...
chloro-6-fluorophenyl-1-butene 97% kupite online v internet-magazine chimmed

i says...
r, 3r-3 tret-butoksikarbonil amin-3-2,3-dimetoksifenil-2-gidroksipropanov?‹e kislot?‹ kupite online v internet-magazine chimmed

b says...
guanidinodecanoic acid kupite online v internet-magazine chimmed
Reply Notaanact
2:44 PM on January 30, 2023 
3, 11 Retrospectively, our patient did demonstrate focal increased color flow signal within the FA but this was not considered to be a specific finding as any benign cellular tumors may give rise to similar features nolvadex without prescription
Reply Negaist
12:12 PM on January 30, 2023 
49 This assay compares the rate of the MAP1LC3B degradation in MCF 7 cells expressing RLuc fused to either wild type MAP1LC3B, which is degraded by autophagy, or to mutated MAP1LC3B G120A, which cannot be lipidated or recruited to autophagosomal membranes albumin and lasix
Reply Osteomo
9:15 PM on January 28, 2023 
Angiotensin converting enzyme ACE inhibitors eg, captopril, enalapril will produce some potassium retention by inhibiting aldosterone production where to buy cialis online forum Evaluation of risk stratification schemes for ischaemic stroke and bleeding in 182 678 patients with atrial fibrillation the Swedish Atrial Fibrillation cohort study
Reply Notaanact
5:25 PM on January 28, 2023 
Monitor serum potassium periodically and treat appropriately; dosage reduction or discontinuation of treatment may be required liquid nolvadex
Reply Negaist
2:42 PM on January 28, 2023 
Cytosol competition studies demonstrated that the androgen receptor in MCF 7 cells possesses an approximately 125 fold lower affinity for estradiol than for DHT lasix 10 mg Array actionDate 1992 07 31 displayText Reported Amended by the Committee on Ways and Means
Reply Jainume
11:57 AM on January 28, 2023 
Prospective community based cohort study cialis 20mg price
Reply Jainume
1:01 AM on January 28, 2023 
The incremental prognostic value of serum ALP was more pronounced in patients with PTH data than in the whole cohort Supplementary Table 2 cialis vs viagra
Reply OcuprimeMoica
8:26 PM on January 27, 2023 
url=https://ocuprime-reviews-vision-pills.webflow.io says...
https://ocuprime-reviews-vision-pills.webflow.io
Reply Negaist
6:00 PM on January 27, 2023 
propecia pharmacy 9231 CYP450 2C19 inhibitor Inhibitor 0
Reply rtoSoync
1:35 PM on January 27, 2023 
url=https://www.alkraft.ru/oldroot says...
?????????????? ????
???
url=https://www.alkraft.ru/production/fireproofdoor says...
?????? ?????????????? ????


https://www.alkraft.ru/production/metallicheskaya-dverca-s-zamkom
Reply Notaanact
12:13 PM on January 27, 2023 
Could be an ocular migraine buy ivermectin pills
Reply arontaino
10:43 AM on January 27, 2023 
331, 332 The role of oral prostheses and surgical approaches remains to be fully defined stromectol pharmacy of the old beggar is mouth twitched
Reply arontaino
9:07 AM on January 26, 2023 
56, 131 144 2013 cialis generic 5mg When the liver is abnormal and cannot be used as a reference organ, we use the default SUV setting of an upper SUV threshold of 8
Reply stooddeni
6:09 AM on January 26, 2023 
Their main mechanism of action involves inhibition of protein synthesis by restricting binding of aminoacyl t RNA to 30S ribosomes 2 real cialis no generic
Reply stooddeni
9:00 PM on January 25, 2023 
Bulimia nervosa, the binge- eating purging variant eating disorder, is similar in the overevaluation of body shape and weight and the use of extreme weight control behaviors vibramycin dose rate Corresponding author Jorge A
Reply Jamiegreen
2:19 PM on January 25, 2023 
??????? ??? ??????? ??????????? ? ??????????? ??????????? — ?? ????? ????????? ??????????? ??????. ????????????? ????? ????? ???????? ??????????? ?? ???????. ?????? ??????????? ???? ? ???????? ???????. ?????? ???? ????????? ? ???????????
https://masteroff.org/76163.html
??????? ?????????????? ???? ????? ???? ??????????? ? ?? ????????, ???? ????? ????? ???????? ???????? ??????????????? ????????????? ???????.
???? ?????? ? ????? ?? ???????, ??? ?????? 4bf123e